Προτεινόμενοι Web Streaming players

Εάν θέλετε να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας κάποιον streaming player, έχουμε να σας προτείνουμε τους παρακάτω:
 

  • Native Flash Radio

Αφού τον κατεβάσετε από εδώ, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  • Αποσυμπιέστε(extract) το .zip που κατεβάσατε σ'έναν φάκελο
  • Ανεβάστε όλα τα αρχεία στον server
  • Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο κώδικα του αρχείου example.html και τροποποιήστε τις παραμέτρους

μεταβλητές: swfcolor, swfpause, swfstreamurl

-  swfstreamurl - Το url του stream (δεν υποστηρίζει τύπους όπως pls, asx, κτλ.)
-  swfcolor - η δεκαεξαδική τιμή RGB για χρωματιστό radio player
-  swfpause - απευθείας εκκίνηση του radio stream αφού φορτωθεί ο player (=0) ή παύση (=1)

προαιρετικές μεταβλητές: swfbuffer, swfradiochannel, swfinformations

-  swfbuffer - η προσωρινή μνήμη(buffer) του browser για επανασύνδεση, η αρχική τιμή είναι 50ΜΒ
-  swfradiochannel - εναλλακτικό κείμενο για όνομα καναλιού ραδιοφώνου, εάν το cross-scripting του server δεν είναι δυνατό
-  swfinformations - εναλλακτικό κείμενο για το πεδίο κειμένου του ήχου, εάν το cross-scripting του server δεν είναι δυνατό

  • Windows media player

Ενσωματώστε τον παρακάτω κώδικα στη σελίδα σας, εκεί που θέλετε να βάλετε τον player

<OBJECT ID="MediaPlayer" WIDTH="192" HEIGHT="190" CLASSID="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="FileName" VALUE="Streaming ip:port">
<PARAM name="autostart" VALUE="true">
<PARAM name="ShowControls" VALUE="true">
<param name="ShowStatusBar" value="false">
<PARAM name="ShowDisplay" VALUE="false">
<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="Streaming ip:port" NAME="MediaPlayer"
WIDTH="192" HEIGHT="190" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="1"> </EMBED>
</OBJECT>

Αντικαθιστώντας τα υπογραμμισμένα γράμματα με τα στοιχεία του streaming server σας.

 
 
  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Τι είναι το IceCast;

Icecast Streaming Media Server Το Icecast είναι μια εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα να έχουμε...

Τι είναι το ShoutCast;

To SHOUTcast είναι ένα,...

Μουσική Broadcast με το MIXXX

Εγκατάσταση MIXXX & Lame Mp3 Encoder...