Χρεώσιμες κινήσεις για τα .gr TLD Domain

Εμφάνιση Menu

€16.00EUR /Μία φορά
Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ
Τη Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας θα την βρείτε και στο μενού Υποστήριξη / Λήψεις - Downloads / Διάφορα Έγγραφα / Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη Domain.
  • Η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη αφορά την περίπτωση πού ένα νομικό πρόσωπο θέλει να αλλάξει την επωνυμία του. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΑΦΜ θα πρέπει να είναι το ίδιο, αλλιώς πρόκειται για μεταφορά ονόματος σε άλλον ιδιοκτήτη. Σημείωση
  • Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη θα πρέπει να κατεβάσετε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη σχετική Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας. Επίσης, θα πρέπει εσείς και ο νέος ιδιοκτήτης να εκτυπώσετε, να επικυρώσετε (γνήσιο υπογραφής), και να σφραγίσετε εάν πρόκειται για εταιρία το έγγραφο που θα βρείτε πατώντας εδώ και να μας το στείλετε πρώτα με Email στο info@intersol.gr και μετά ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της εταιρείας. Προϋπόθεση

Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη Domain

€16.00EUR /Μία φορά
Μεταφορά σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
Τη Δήλωση Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου θα την βρείτε στο μενού Υποστήριξη / Λήψεις - Downloads / Διάφορα Έγγραφα / Μεταφορά Domain σε άλλον ιδιοκτήτη.
  • Η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη αφορά εκείνες τις περιπτώσεις που δίνετε ή πουλάτε το domain σε κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με διαφορετικό ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας. Σημείωση
  • Για να πραγματοποιηθεί η Μεταφορά Domain σε άλλον ιδιοκτήτη θα πρέπει να κατεβάσετε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη σχετική Δήλωση Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου. Επίσης, θα πρέπει εσείς και ο νέος ιδιοκτήτης να εκτυπώσετε, να επικυρώσετε (γνήσιο υπογραφής), και να σφραγίσετε εάν πρόκειται για εταιρία το έγγραφο που θα βρείτε πατώντας εδώ και να μας το στείλετε πρώτα με Email στο info@intersol.gr και μετά ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της εταιρείας. Προϋπόθεση

Μεταφορά Domain σε άλλον ιδιοκτήτη

ΔΩΡΕΑΝ!
Καταχώρηση Domain με 2 χαρακτήρες
  • Για να προχωρήσετε μετά στην καταχώρηση του Domain, θα πρέπει να πάτε στις Υπηρεσίες / Οι Υπηρεσίες μου και να βρείτε το προϊόν αυτό και να το επιλέξετε. Μετά θα πατήσετε την επιλογή Στοιχεία Domain, και εφόσον το Domain είναι διαθέσιμο θα συνεχίσετε στο επόμενο βήμα. Στη συνέχεια θα επιλέξετε το Contact του ιδιοκτήτη από κάποιο που έχετε ήδη στον λογαριασμό σας, καθώς και τους Namservers. Στο επόμενο βήμα δημιουργείται το τιμολόγιο, και θα συνεχίσετε με την εξόφληση του. Παράλληλα, το προϊόν αυτό απενεργοποιείται από τις υπηρεσίες σας και το διαχειρίζεστε πλέον σαν ένα κανονικό Domain. Σημείωση
  • Η κατοχύρωση Domains με δύο χαρακτήρες ισχύει για τα ακόλουθα TLD: .gr, .com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .ελ. Υπόψην

Καταχώρηση ονόματος με 2 χαρακτήρες