Από την 01/01/2021 η TopWebHost ανήκει στην Internet Solutions Μ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “InterSol”.

Η νέα εταιρική ταυτότητα “InterSol” σηματοδοτεί μια αλλαγή - σταθμό για την εταιρεία μας, η οποία εκσυγχρονίζεται. Η νέα εταιρία μας συνδυάζει το πέρασμα στη νέα εποχή της τεχνολογίας και τους νέους στρατηγικούς μας στόχους να ανταποκρινόμαστε στις νέες ανάγκες των Πελατών μας.

Είμαστε μια 100% Ελληνική Εταιρεία.

Αναπτυσσόμαστε δυναμικά και σταθερά και θα είμαστε εδώ για πάρα πολλά χρόνια ακόμα!

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά για τους νέους τραπεζικούς μας λογαριασμούς εδώ.

 
 


Sunday, January 3, 2021

« Back