Νέα Εταιρική Ταυτότητα

  Από την 01/01/2021 η TopWebHost ανήκει στην Internet Solutions Μ. Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “InterSol”. Η νέα εταιρική ταυτότητα “InterSol” σηματοδοτεί μια αλλαγή - σταθμό για την εταιρεία μας, η οποία ... Read More »

3rd Jan 2021
Gateway Fees V 2.3.0

Various changes to the code to make it compatible with the new version of whmcs. Default in there mod (hooks. php and functions. php). The Default files (hooks. php and functions. php) charge the Fee from the total final amount of the invoice (as pricey become and costs at PayPal). We have added an extra folder (extra_files) within the ... Read More »

22nd Feb 2018
Gateway Fees V2.2.1

We've added more features and is available for download in version 2.2.1 To upgrade to the new version go Setup/Addon Modules and disabling Gateway Fees 2.2, upload the new files to replace the old, and activation Gateway Fees 2.2.1. New feature V 2.2.1 Various fixes for appearance and functionality. Added multilanguage Admin. Now we can ... Read More »

5th Jul 2016
Gateway Fees V2.2.0

The new version Gateway Fees V2.2.0!

 

To upgrade upload new files and replace the old files.

 

New feature V 2.2

 

Now the Mod works in the market only Domain

8th Feb 2016
Gateway Fees V2.2.0

Comes new release (Gateway Fees V2.2.0)

New feature V 2.2

Now the Mod works in the market only Domain

5th Feb 2016