Διάφορες αλλαγές στον κώδικα ώστε να είναι συμβατό με την νέα έκδοση του whmcs.

Default στο mod υπάρχουν τα (hooks.php και functions.php).

Τα Default αρχεία (hooks.php και functions.php) χρεώνουν το Fee από το συνολικό τελικό ποσό του τιμολογίου (όπως ακριβός γίνετε και η χρέωση  στο PayPal).

Έχουμε προσθέσει ένα επιπλέον φάκελο (extra_files) μέσα στο mod.

Ο φάκελος (extra_files) περιέχει 3 έξτρα αρχεία (hooks.php, functions1.php, functions2.php).

Το αρχείο (hooks.php) που είναι μέσα στο φάκελο (extra_files).

Το (hooks.php) χρεώνει το Fee από το ποσό της υπηρεσίας, και όχι από το συνολικό τελικό ποσό του τιμολογίου.

Το αρχείο (functions1.php) που είναι μέσα στο φάκελο (extra_files).

Το (functions1.php) όταν προσθέσουμε credit θα χρεώσει το Fee μέσα στο τελικό ποσό, έτσι ώστε όταν προσθέσετε 10.00 € credit το Fee θα περιλαμβάνεται στα  10.00 €.

Τα αρχείο (functions2.php) που είναι μέσα στο φάκελο (extra_files).

Το (functions2.php) όταν προσθέσουμε credit θα χρεώσει το Fee επιπλέον στο τελικό ποσό, έτσι ώστε όταν προσθέσετε 10.00 € credit το Fee θα είναι επιπλέον.Πέμπτη, Φεβρουάριος 22, 2018

<< Πίσω