Κατηγορίες

Άρθρα

 Redemption Period - Το domain μου εχει λήξει και βρίσκεται σε κατάσταση Redemption

Όταν ένα domain με ξένη...

 Subdomain

Για να...

 Αλλαγή nameservers

Θα συνδεθείτε...

 Είμαι κάτοχος ενός .GR domain. Μπορεί να μου χορηγηθεί βεβαίωση εκχώρησης του εν λόγω domain;

Μπορείτε να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εκχώρησης ονόματος χώρου με κατάληξη...

 Κατά τον έλεγχο ονόματος χώρου εμφανίζεται το όνομα μη διαθέσιμο, ενώ δεν είναι εκχωρημένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αν ένα όνομα χώρου δεν είναι εκχωρημένο δεν είναι απαραίτητα και διαθέσιμο. Ο έλεγχος...

 Συμβουλές για την επιλογή domain name

Επιλέξτε domain όσο το...

 θέλω να δείχνουν όλα μου τα domains το ίδιο περιεχόμενο

Θα πρέπει...

 ID Protect - Προστασία προσωπικών στοιχείων

Στα domains με ξένες καταλήξεις  έχετε τη δυνατότητα να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα με...