Άρθρα

 Δημιουργία Playlist στο Centova Cast

Εάν δεν μπορείτε να έχετε έναν υπολογιστή να παίζει όλο το 24ωρο το πρόγραμμα του σταθμού σας...

 Πώς γίνετε setup το AUTOdj

1. Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Centovacast. Οι πληροφορίες σύνδεσής σας στάλθηκαν σε εσάς σε...