Billing Cycle Update

Billing Cycle Update

Billing Cycle Update

Το Billing Cycle Update addon επιτρέπει στους πελάτες σας να είναι σε θέση από μόνοι τους να αλλάξουν τον κύκλο χρέωσης και να εκδίδουν τιμολόγιο για την πληρωμή.

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε την περίοδο χρέωσης που θέλετε: μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια βάση, ανά διετία, ανά τριετία.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απενεργοποιήση της αυτόματης ανανέωσης ενός προϊόντος με ένα κλικ.

Ο πελάτης μπορεί να ανανεώσει τις υπηρεσίες του πριν από τη λήξη, καθώς και να αλλάξει τον κύκλο χρέωσης.

Τώρα οι πελάτες σας θα είναι σε θέση να αποφασίσουν αν και πότε πρέπει να ανανεώσουν τις υπηρεσίες τους.

 

Αγορά Τώρα!…

Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update Billing Cycle Update