Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τι σας παρέχει η υπηρεσία ID Protect;

To ID Protect αποκρύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα από το WHOIS των αναζητήσεων που πραγματοποιούν τρίτοι για το domain name που έχετε κατοχυρώσει. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις την προστασία τους από τυχόν κακόβουλη χρήση.

Πώς ενεργοποιώ την υπηρεσία ID Protect;

Μπορείς να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης πατώντας στο link Ενεργοποίηση για το όνομα χώρου που σε ενδιαφέρει. Μοναδική προϋπόθεση είναι το domain name να έχει κατοχυρωθεί ή να έχει μεταφερθεί στην TopWebHost.

Διάρκεια και κόστος υπηρεσίας

Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί για διάρκεια 1-10 ετών για κάθε domain name και το κόστος της υπηρεσίας είναι €6,00/έτος.
Για ποιες καταλήξεις μπορώ να ενεργοποιήσω την υπηρεσία ID Protect;
Η υπηρεσία είναι προαιρετική και παρέχεται συνδρομητικά. Μπορεί να ενεργοποιηθεί για τις ακόλουθες καταλήξεις: .COM / .NET. / .ORG / .INFO. Domain names με καταλήξεις .GR & .EU, υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν απαιτούν την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
H ενεργοποίηση της υπηρεσίας ID Protect δεν είναι απαραίτητη για ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία και η εμφάνισή τους δεν επιτρέπεται στις WHOIS αναζητήσεις.
Σε ονόματα χώρου με κατάληξη .eu, η αναζήτηση WHOIS θα επιστρέψει αποτελέσματα, μόνο εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο «Διακριτικός Τίτλος Εταιρίας» με τις σχετικές πληροφορίες κατά την διαδικασία κατοχύρωσης. Για την απόκρυψη των στοιχείων σας, αρκεί επομένως να αφήσετε το συγκεκριμένο πεδίο κενό.

Σε περίπτωση που κατά την κατοχύρωση συμπληρώσατε το πεδίο με στοιχεία φυσικού προσώπου, μπορείτε να αποστείλετε την αντίστοιχη ταυτότητα με καταγεγραμμένο το αίτημα για απόκρυψη των στοιχείων σε WHOIS αναζητήσεις. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από το email του ιδιοκτήτη του domain name στο domain@topwebhost.gr. Το τεχνικό μας τμήμα θα πραγματοποιήσει στην συνέχεια όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση του ονόματος σε φυσικό πρόσωπο με την σχετική χρέωση, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απόκρυψη των στοιχείων.

Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων