Κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ 100% έως 5.000 € για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και προμήθεια εξοπλισμού

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.
Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Τι χρηματοδοτείται

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η TopWebHost αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου σας και την υλοποίηση ενός σύγχρονου με όλες τις προδιαγραφές eshop. Κάντε ΣΗΜΕΡΑ την αίτηση ενδιαφέροντος για να προλάβετε, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Δείτε την Προδημοσίευση του προγράμματος για την κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ εδώ

Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ E-shop

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ E-shop

Με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ eshop τώρα μπορείτε να απολαύσετε το δικό σας eshop 100% Δωρεάν! Συμπληρώστε σήμερα την παρακάτω φόρμα για να είστε πρώτοι στην σειρά ενδιαφέροντος!

 

Κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Κατασκευή E-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ