Support Ticket Signature

Support Ticket Signature

Support Ticket Signature

Αυτό το mod χρησιμεύει για να δημιουργήσετε πολυγλωσσική υπογραφή στα εισιτήρια υποστήριξης.

Έχετε πλέον δικαίωμα την υπογραφή που εμφανίζετε στα εισιτήρια υποστήριξης να την γράφετε σε όσες γλώσσες έχετε εγκατεστημένες στο whmcs, και σε όλα τα τμήματα αιτημάτων υποστήριξης που έχετε.

Τώρα ανάλογα την γλώσσα του πελάτη θα βάζετε αυτόματα και την κατάλληλη υπογραφή στα αιτήματα υποστήριξης.

Το Mod συνεργάζεται με το WHMCS V7.4

Είναι πολύ απλό στην εγκατάσταση.

 

Αγορά Τώρα!…

Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature Support Ticket Signature